Catholic worship Samuel Rahm (1811-1864)

Random pics
«Catholic worship» - Samuel Rahm