The blue house Arnold Topp (1887-1945)

«The blue house» - Arnold Topp