Ida Gorz on horseback Wilhelm Trubner (1851-1917)

Random pics
Ida Gorz on horseback — Wilhelm Trubner