Klyazma river. Zhukovka Vasily Polenov (1844-1927)

This site exists due
to advertising revenue.
Turn off Adblock, please!
Random pics
Klyazma river. Zhukovka — Vasily Polenov