Apotheosis of Napoleon I Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867)

Random pics
Apotheosis of Napoleon I — Jean Auguste Dominique Ingres