Melancholy Edvard Munch (1863-1944)

Random pics
Melancholy — Edvard Munch