Simon Denis – View near Naples National Gallery of Art (Washington)

Random pics
“Simon Denis - View near Naples” - National Gallery of Art (Washington)