Vereshchagin Vasily (Vasilyevich) - Shipka Sheinovo. Skobelev under Shipkov 900 Classic russian paintings

Random pics
Vereshchagin Vasily (Vasilyevich) - Shipka Sheinovo. Skobelev under Shipkov -