Наш пострел везде успел Vladimir Taburin (1870-1954)

Random pics
Наш пострел везде успел — Vladimir Taburin