Наш пострел везде успел Vladimir Taburin (1870-1954)

Random pics
“Наш пострел везде успел” - Vladimir Taburin