Ashram Roerich N.K. (Part 3)

Random pics
«Ashram» - Roerich N.K. (Part 3)