Pieter Christiaan Cornelis Dommelshuizen (1842-1928)

1842,1928

Pieter Christiaan Cornelis Dommelshuizen