Mountain lake Eduard Wilhelm Pose (1812-1878)

«Mountain lake» - Eduard Wilhelm Pose