Portrait of Alexander Vasilyevich Polikarpov Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of Alexander Vasilyevich Polikarpov — Vladimir Borovikovsky