Portrait of Dmitry Prokofievich Troshchinsky Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of Dmitry Prokofievich Troshchinsky — Vladimir Borovikovsky