Portrait E.V. Rodzianko Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait E.V. Rodzianko — Vladimir Borovikovsky