Portrait of Alexander Dmitrievich Arsenyev Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of Alexander Dmitrievich Arsenyev — Vladimir Borovikovsky