Evgeny Boratynsky Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Evgeny Boratynsky — Vladimir Borovikovsky