Portrait of Sofya Alekseevna Raevskaya Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of Sofya Alekseevna Raevskaya — Vladimir Borovikovsky