Murtaza Kuli Khan Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Murtaza Kuli Khan — Vladimir Borovikovsky