Portrait of I.M. Yakovlev Vladimir Borovikovsky (1757-1825)

Random pics
Portrait of I.M. Yakovlev — Vladimir Borovikovsky