Platon Zubov Dmitry Levitsky (Levitzky) (1735-1822)

Random pics
Platon Zubov — Dmitry Levitsky (Levitzky)