Portrait of Sonya Kramskaya the Artist-s Daughter Ivan Kramskoy (1837-1887)

Random pics
«Portrait of Sonya Kramskaya the Artist-s Daughter» - Ivan Kramskoy