Portrait of Karl Bryullov Vasily Tropinin (1776-1857)

Random pics
Portrait of Karl Bryullov — Vasily Tropinin