Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 – Dorothea Philadelphia Museum of Art

Random pics
«Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 -- Dorothea» - Philadelphia Museum of Art