Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 – Dorothea Philadelphia Museum of Art

Random pics
Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 -- Dorothea — Philadelphia Museum of Art