Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 – Dorothea Philadelphia Museum of Art

Random pics
“Jacob Eichholtz, American, 1776-1842 -- Dorothea” - Philadelphia Museum of Art