The Fisherman and the Syren Frederick Leighton (1830-1896)

Random pics
The Fisherman and the Syren — Frederick Leighton