Savva-Storozhevsky Monastery near Zvenigorod Lev Kamenev (1833-1886)

Random pics
Savva-Storozhevsky Monastery near Zvenigorod — Lev Kamenev