Madame Tallien (1773-1835) Francois Pascal Simon Gerard (1770-1837)

Random pics
Madame Tallien (1773-1835) — Francois Pascal Simon Gerard