Napoleon Bonaparte (1769-1821) Francois Pascal Simon Gerard (1770-1837)

Random pics
Napoleon Bonaparte (1769-1821) — Francois Pascal Simon Gerard