Portrait of Fyodor Yakovlev Pavel Fedotov (1815-1852)

Random pics
Portrait of Fyodor Yakovlev — Pavel Fedotov