The poultry yard Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
The poultry yard — Zinaida Serebryakova