Arab on a donkey Zinaida Serebryakova (1884-1967)

«Arab on a donkey» - Zinaida Serebryakova