Portrait of V. M. Dukelsky Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
Portrait of V. M. Dukelsky — Zinaida Serebryakova