Portrait of S. R. Ernst Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
Portrait of S. R. Ernst — Zinaida Serebryakova