So sleep Binka. Eugeny Serebrjakov Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
So sleep Binka. Eugeny Serebrjakov — Zinaida Serebryakova