Prince Felix Yusupov Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
Prince Felix Yusupov — Zinaida Serebryakova