Portrait of Z. N. Martynovskaya Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
Portrait of Z. N. Martynovskaya — Zinaida Serebryakova