arkhipov girl with pitcher 1927 Abram Arkhipov (1862-1930)

Random pics
«arkhipov girl with pitcher 1927» - Abram Arkhipov