Пейзаж2 Efim Volkov (1844-1920)

«Пейзаж2» - Efim Volkov