CharlesI on Horseback Anthony Van Dyck (1599-1641)

Random pics
CharlesI on Horseback — Anthony Van Dyck