Houasse, Michel-Ange – Ofrenda a Baco Part 6 Prado Museum

Random pics
Houasse, Michel-Ange -- Ofrenda a Baco — Part 6 Prado Museum