The glance that enchants Edmund Blair Leighton (1852-1922)

Random pics
The glance that enchants — Edmund Blair Leighton