Пейзаж2 Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

Random pics
“Пейзаж2” - Konstantin Kryzhitsky