Перед дождем Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

Random pics
“Перед дождем” - Konstantin Kryzhitsky