Копны сена. 1903 Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

Random pics
Копны сена. 1903 — Konstantin Kryzhitsky