Saint Mark Preaching in Alexandria (detail) Giovanni Bellini (1430-1516)

«Saint Mark Preaching in Alexandria (detail)» - Giovanni Bellini