Amigoni Jacopo (1675-1752)

1675,1752

Amigoni Jacopo