Walter Leistikow (1865-1908)

1865,1908

Walter Leistikow