Woman fleeing the dragon Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

«Woman fleeing the dragon» - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)