Woman fleeing the dragon Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

Random pics
Woman fleeing the dragon — Palma il Giovane (Jacopo Negretti)