St. Mark Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

“St. Mark” - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)