St. Mark Palma il Giovane (Jacopo Negretti) (1548/50-1628)

«St. Mark» - Palma il Giovane (Jacopo Negretti)