Поля. 1890-е Arseny Meshersky (1834-1902)

Random pics
Поля. 1890-е — Arseny Meshersky